یکی از بزرگترین مشکلاتی که سازمانها و ادارات با آن مواجه هستند، صحیح نبودن فرآیندهای موجود و ارتباط بین بخش های مختلف می باشد. شرکت پویاگستر آمادگی دارد در حوزه سیستم و فرآیندهای سازمانی با سازمانهای علاقمند در قالب یکی از پروژه های زیر همکاری نماید:

1 - مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار

2- طراحی سیستم ها و فرآیندها BPR

3- مستندسازی رویه ها و فرآیندهای سازمانی 

مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار BPR

 • شناسایی فرآیندهای موجود و ترسیم آنها و ارتباطات موجود از طریق فلوچارت و DFD
 • تعیین هدف اجرا، محل اجرا، توالی اجرا، مسئول اجرا، روشهای مختلف اجرا برای فرآیندهای موجود
 • تحلیل فرآیندها و شناسایی مشکلات و گلوگاه ها
 • تعیین فعالیت های زائد و غیر موثر (تصمیم گیری در سطوح نامناسب، تعداد مراحل چندگانه و یا غیر ضروری، تجدیدنظرهای بی دلیل، دوباره کاریها و ...)
 • ارائه راهکارهای بهبود
 • اصلاح فرآیندها و یا ایجاد فرآیندهای جدید استاندارد بر اساس کاهش زمان اجرا، بهبود نحوه اجرا و رفع مشکلات موجود و تعیین وظایف افراد در هر فعالیت فرآیند
 • تعیین شاخص برای ارزیابی فرآیندها
 • تدوین فرم های مورد نیاز و دستورالعمل آن

طراحی سیستم ها و فرآیندها


در تمامی سازمانها سیستم های مختلفی مرتبط با نیروی انسانی، تولید، برنامه ریزی، ماشین آلات، ارتباطات، خرید، انبار، مالی و ... وجود دارد که بهبود و طراحی سیستمی صحیح، باعث افزایش کارایی سازمان و کاهش هزینه ها می گردد.

 • طراحی سیستم ها و فرآیندهای مورد نیاز
 • طراحی و تدوین دستورالعمل های مورد نیاز سیستم ها و فرآیندهای طراحی شده
 • ترسیم فرآیندها و ارتباطات موجود از طریق فلوچارت و DFD
 • تدوین فرم های مورد نیاز و دستور العمل تکمیل آن

مستندسازی رویه ها و فرآیندهای سازمانی

 • شناسایی رویه ها و فرآیندهای موجود
 • ترسیم فرآیندها و ارتباطات موجود از طریق فلوچارت و DFD
 • ثبت دانش فنی شرکت ها
 • شناسایی مشکلات موجود

قبل از دانلود، لطفا مشخصات خود را وارد کنید: