• اهدا یک عدد Tablet به خریداران پک کامل بسته نرم افزاری ارزش (Tablet Version)
  • نصب نرم‌افزار بر روی سیستم(های) مشتریان در محل شرکت خریدار
  • ارائه راهنمای آموزشی (Manual)
  • آموزش نرم‌افزار به مشتریان توسط مدرسین مجرب شرکت پویاگستر
  • پاسخگویی به مشتریان تا فراگیری کامل نرم‌افزار
  • ارائه مشاوره در زمینه‌های مرتبط به مشتریان
  • ارائه خدمات پس از فروش به مدت یکسال
  • ارتقا نگارش های جدید نرم افزارها به مشتریان با تخفیف ویژه
  • ارائه مطالب آموزشی علمی مرتبط با هر نرم افزار

قبل از دانلود، لطفا مشخصات خود را وارد کنید: