سیستم های تولید صحیح و مبتنی بر روشهای علمی روز، تنها راهکار استفاده صحیح و کارا از منابع انسانی، ماشین آلات، زمان و ... در محیطهای تولیدی می باشد. ارتباط صحیح و منطقی بین سیستم های برنامه ریزی تولید، نگهداری و تعمیرات، انبار، کنترل موجودی، خرید و ... باعث می شود از حداکثر زمان به شیوه ای مفید استفاده شود.

پویاگستر آمادگی دارد با توجه به تجارب خود در این حوزه با شرکت ها و کارخانجات علاقمند همکاری نماید.

طراحی سیستم

برنامه ریزی تولید

 • طراحی و اجرای سیستم برنامه ریزی تولید (MRP, JIT, کانبان و ...)
 • ترسیم نحوه گردش اطلاعات برنامه ریزی تولید (نمودارهای DFD و Flowchart)
 • تهیه فرم های مورد نیاز برنامه ریزی تولید و دستور العمل تکمیل آن
 • ترسیم فرم مواد و قطعات مصرفی (BOM) محصولات
 • طراحی سیستم نرم افزاری مورد نیاز
 • تعیین ارتباطات مورد نیاز برای برنامه ریزی تولید با واحدهای تولید، مالی، خرید و فروش، نت، مدیریت و ...
 • انجام برنامه ریزی تجمعی، برنامه ریزی کلان MPS، برنامه ریزی احتیاجات مواد MRP، زمان بندی تولید Scheduling، برنامه ریزی ظرفیت RCCP و کنترل تولید MPC با توجه به سفارشات مشتری، ماشین آلات غیرفعال، موجودی در راه و تعمیرات پیش گیرانه
 • انتقال از سیستم سابق به سیستم جدید برنامه ریزی تولید بر اساس متدولوژی شرکت

طراحی سیستم

 نگهداری و تعمیرات

 • طراحی و تعیین مستندات مورد نیاز نت (روش انجام، دوره زمانی، مدت زمان مورد نیاز)
 • تصمیم گیری ویژه برای نت های موثر بر تولید
 • طراحی سیستم نرم افزاری مورد نیاز
 • تعیین حداکثر سرعت ماشین آلات برای هر محصول
 • بررسی تاثیر عملکرد ماشین آلات بر کیفیت محصولات
 • برقراری ارتباط بین نت و برنامه ریزی تولید
 • تهیه مستندات مرتبط به Setup (روش انجام، تجهیزات مورد نیاز، ماتریس بین محصولی)
 • تعیین عامل اجرای هر نوع عملیات نت (اپراتور، تعمیرکار، خارج از شرکت)
 • تعیین آموزش های مورد نیاز برای اپراتورها و تعمیرکاران
 • داده کاوی مستندات موجود نت و ارائه پیشنهاد

طراحی سیستم

کنترل موجودی

 • تعیین سیاست سفارش دهی (L4L, POQ, FOQ, ...)
 • تعیین نقطه سفارش مجدد مواد و قطعات
 • تعیین میزان اندازه انباشته خرید هر یک از مواد و قطعات
 • اعمال سیاست خرید گروهی برای اقلامی که خارج از کشور خریداری می شوند
 • تعیین ضریب ارسال به خط مواد و قطعات
 • برقراری ارتباط بین کنترل موجودی، انبار و سیستم برنامه ریزی تولید
 • طراحی نرم افزار کنترل موجودی با قابلیت گزارش خودکار اقلام مورد نیاز برای خرید، میزان آنها و زمان خرید

تعیین سیاست های تولید

 • تعیین سهم بازار
 • تعیین سبد محصولات و میزان تولید هر کدام
 • تعیین نوع سیستم برنامه ریزی تولید (MRP, JIT, کانبان و ...)
 • تعیین سیاست های کلان تولید در افق های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت
 • طراحی و اندازه گیری شاخص های مرتبط به تولید
 • تعیین استراتژی های مرتبط با برون سپاری
 • طراحی نقشه راه گام ها و پروژه های مورد نیاز برای بهبود وضع موجود، حذف مشکلات و افزایش تولید، به ترتیب اولویت و پیش نیازی

قبل از دانلود، لطفا مشخصات خود را وارد کنید: