هدفی که از تاسیس آزمایشگاه‌های تخصصی مهندسی صنایع دنبال می‌شود، همانا ارتقای سطح دانش عملی دانشجویان دانشکده‌های مهندسی صنایع دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور در جهت به‌کارگیری دانایی‌های علمی آنها است.

شرکت پویا گستر آماده است در تاسیس آزمایشگاه‌های زیر با دانشکده‌های مهندسی صنایع همکاری نماید:

*  آزمایشگاه‌های ارزیابی کار و زمان و سیستم‌های زمانسنجی پیشرفته 

* آزمایشگاه‌های مهندسی فاکتورهای انسانی

* کارگاه‌های طراحی کارخانه 

آزمایشگاه ارزیابی کار و زمان

با توجه به کاربرد بسیار گسترده مطالعه روش ها و زمانسنجی در فعالیت‌های تولیدی و خدماتی، شرکت پویا گستر آمادگی خود را برای تاسیس این آزمایشگاه‌ها با شرح خدمات ذیل اعلام می دارد. 

 • مطالعه روش ها:
  نمودارهای مهندسی
  بالانس خط
  طراحی ایستگاه کاری
 • زمانسنجی:
  Stop Watch
  Basic Most (سطح 1 و 2)
  Mini MOST & Maxi MOST
  Activity/ work sampling
  MTM-1 (سطح 1 و 2)
  MTM-2
  MTM-3
  آشنایی با مباحث تئوریک MTM-C، MTM-V و MTM-M

آزمایشگاه مهندسی فاکتورهای انسانی

با توجه به اهمیتی که مهندسی فاکتورهای انسانی (ارگونومی) در ارتقای کارایی و اثربخشی نیروی انسانی در سیستم‌های خدماتی و تولیدی دارد، شرکت پویا گستر آمادگی دارد در زمینه تاسیس این آزمایشگاهها به ارائه خدمات بپردازد. موارد زیر دز اين آزمايشگاه قابل ارائه اند: 

 • شناخت عملی ارگونومي در فعاليت‌هاي مراكز كاري
 • شناخت فيزيولوژيکی بدن و آناتومی آن
 • آزمايش تحليل کار استاتيك و ايستايي بدن (Body Posture)
 • آزمايش تحليل کار ديناميك
 • آزمايش حمل و نقل دستی (برداشت بار، هل دادن، کشيدن)
 • آزمايش آنتروپرومتری
 • آزمايش فاکتورهای محیطی (ماکرو)

کارگاه طراحی کارخانه

طراحی چيدمان ماشين آلات و فضاهای کاری خطوط توليد يکی از وظايف اصلی مهنديسن صنايع می باشد. هرگونه اشتباه در اين امر هزينه زيادی را به کارخانه تحميل می نمايد. شرکت پويا گستر با هدف پرورش نيروهای ماهر در طراحی چيدمان خطوط توليد در دانشگاه های کشور اقدام به تاسيس کارگاه طراحی کارخانه به شرح زير می نمايد: 

 • مکان يابی محل اسقرار کارخانه
 • تهيه طراحی کلی فضاهای کارخانه
 • تهيه طراحی مشروح
 • چيدمان ماشين آلات
 • محاسبات فضاهای مورد نياز
 • آموزش نرم افزارهای طراحی کارخانه

قبل از دانلود، لطفا مشخصات خود را وارد کنید: