همکاری گسترده شرکت پويا گستر با شرکت کاشی و سراميک حافظ

۱۵ دی ۱۳۹۱

با توجه به تغييرات صورت گرفته در مالکيت شرکت کاشی و سراميک حافظ و واگذاری آن به بخش خصوصی، اولين سوالی که برای مالکين جديد به وجود آمده است ميزان ظرفيت واقعی و قابل دستری کارخانه می‌باشد. از اين رو اين شرکت اقدام به امضا قرارداد همکاری با شرکت پويا گستر نموده است که بر اساس آن شرکت پويا گستر در کمترين زمان ممکن اقدام به بررسی و محاسبه حداکثر ظرفيت عملی ممکن خطوط توليدی شرکت کاشی حافظ می‌نمايد. همچنين شرکت کاشی حافظ، شرکت پويا گستر را بمنظور محاسبه تعداد نيروی انسانی توليدی و خدماتی خود انتخاب نموده.

قبل از دانلود، لطفا مشخصات خود را وارد کنید: