آغاز همکاری با شرکت ماشين طيور

۱۵ مهر ۱۳۹۱

شرکت ماشين طيور (يکی از بزرگترين توليدکنندگان ماشين‌آلات مرغداری در کشور و خاورميانه) شرکت توسعه پايدار مهندسی صنايع پويا گستر را بمنظور ارائه خدمات مشاوره در زمينه‌های ذيل انتخاب نمود:
• حوزه مهندسی سيستم
• حوزه استانداردسازی توليد

قبل از دانلود، لطفا مشخصات خود را وارد کنید: